Hoe dien je een klacht in?

Je kan op 4 manieren gratis een klacht indienen bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA).

 • Online, via het klachtenformulier
 • Per email, aan oca@ligeca.be
 • Per brief, aan mevrouw An De Puydt, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel
 • Per fax, aan mevrouw An De Puydt, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, 02 307 72 21

Je klacht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aanvaard te worden. Lees daarom het procedurereglement eerst na.

Je klacht moet volledig zijn. Deze gegevens zijn verplicht:

 • Je volledige persoonlijke gegevens
 • Aanvaarding van het procedurereglement
 • De gegevens van de andere partij
 • Het onderwerp van de klacht
 • De datum waarop je contact hebt opgenomen of hebt geprobeerd  contact op te nemen met de betrokken advocaat om een oplossing te vinden voor het probleem en zo mogelijk, het bewijs daarvan
 • Het feit en zo mogelijk bewijs dat je van de betrokken advocaat geen voldoening gevende reactie hebt ontvangen binnen een redelijke termijn
 • Een antwoord op de vraag of je klacht het voorwerp uitmaakt of al heeft uitgemaakt van een gerechtelijke procedure.
 • Een antwoord op de vraag of de stafhouder op de hoogte is van de klacht.

Je klacht kan geweigerd worden om een van de volgende redenen:

 • De klacht werd niet op voorhand bij de betrokken advocaat ingediend
 • De klacht wordt anoniem ingediend of de andere partij is niet geïdentificeerd of niet gemakkelijk identificeerbaar
 • De klacht wordt ingediend meer dan een jaar na de voorlegging van het probleem aan de betrokken advocaat
 • De klacht is verzonnen, kwetsend of eerrovend
 • De klacht gaat niet over een consumentengeschil met een advocaat
 • De klacht betreft de regeling van een geschil dat het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte
 • De behandeling van de klacht brengt de effectieve werking van de OCA ernstig in het gedrang

Om een klacht neer te leggen vul je het klachtenformulier in of maak je ons deze over per brief, op mail of fax. Je kan ook op woensdag en vrijdag telefonisch contact opnemen met de ombudsdienst via 02 307 72 20 om meer informatie te vragen. Telefonisch of ter plaatse een klacht neerleggen, kan evenwel niet. De Ombudsdienst zal immers eerst de klacht onderzoeken en vervolgens lokaal bemiddelen tussen consument en advocaat.