Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

DE OMBUDSDIENST

An DE PUYDT is de ombudsvrouw. Zij is advocaat aan de balie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel sinds 1999.

Hoe gaat de ombudsdienst te werk?

Een cliënt-consument of een advocaat dient gratis een klacht in bij de ombudsdienst. De ombudsman ontvangt alle klachten en controleert of die volledig en ontvankelijk zijn. Hij verwijst de klacht door naar een lokale ombudsman die ze zal behandelen.

Elke balie heeft een lijst met minstens 3 lokale ombudsmannen. Zij hebben allemaal de nodige ervaring en kennis, en zijn allemaal erkend bemiddelaar. Zo garanderen ze een menselijke en correcte aanpak van de klacht.

De ombudsman kiest de lokale ombudsman uit de lijst van de balie waar de advocaat in kwestie ingeschreven is. Als de cliënt met die keuze niet akkoord gaat, duidt de ombudsman een persoon aan uit een lijst van een ander arrondissement. Zo waarborgt de ombudsdienst de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de lokale ombudsman.

De lokale ombudsman onderzoekt de klacht en zoekt mogelijke oplossingen. Hij kan daarvoor zowel de advocaat als de cliënt (apart of tezamen) ondervragen. De lokale ombudsman stelt een oplossing voor en doet aanbevelingen. Advocaat en cliënt kunnen die oplossing en aanbevelingen volgen, maar zijn daartoe niet verplicht. Ze kunnen ook zelf voorstellen doen.

Eerst op lager niveau oplossing zoeken

De ombudsdienst staat aan de top van de piramide van de zogenaamde buitengerechtelijke geschillenregeling (niet voor de rechtbank) tussen advocaten en cliënten.

Op het laagste niveau kan ook een advocatenkantoor zelf een gelijkaardige dienst oprichten. Als een advocaat of een advocatenkantoor zo’n dienst heeft, moet je eerst via die dienst proberen je probleem op te lossen. Ook als er geen dienst is, moeten advocaat en cliënt steeds eerst zelf proberen hun problemen uit te praten en op te lossen. Pas als er op die manier geen oplossing uit de bus komt, kan je een beroep doen op de ombudsdienst..

Volgens de wet

De wet legt op dat consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank moeten worden opgelost. Ze laat toe dat een bepaalde sector of beroepsgroep een eigen instantie creëert die daarvoor instaat, namelijk een gekwalificeerde entiteit. Voor de Vlaamse advocaten is dat de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA). De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun cliënten tussen te komen. Hij houdt daarbij rekening met het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Economisch Recht en de deontologische regels.

FINANCIERING

De Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) beschikt over een eigen budget dat toereikend is voor de vervulling van zijn taken. Dat budget is toegekend door de Orde van Vlaamse Balies, de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.

De ombudsman beslist onafhankelijk op welke manier dat budget wordt gebruikt, in functie van de noden en de werklast van de OCA doch nooit in functie van de uitkomst van de buitengerechtelijke geschillenregeling.

Contacteer ons

Heb je een algemene vraag over de ombudsdienst, stel deze dan via het onderstaand formulier.
Voor het indienen van een klacht, gebruik het aanvraagformulier. Wil je de gegevens van deze website liever op een duurzame drager krijgen? Laat ons dat weten via het contactformulier.
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
oca@ligeca.be
Er worden geen cookies gebruikt op deze website
Tel: 0499/78 18 99
Fax: 02/307.72.21