Klachten

Een nieuwe klacht neerleggen

Lees eerst het procedurereglement zodat je weet hoe die procedure precies zal verlopen.

Een klacht indienen is gratis, maar je klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ze moet schriftelijk worden ingediend (via het klachtenformulier op deze website, per brief of per fax).
  • Cliënt en advocaat moeten eerst onderling geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen.
  • Het probleem mag niet voor de rechtbank gebracht zijn.

Je kan je klacht indienen in het Nederlands, het Frans of het Duits. De ombudsman kan in uitzonderlijke gevallen ook klachten in een andere taal aanvaarden. Dat wordt geval per geval bekeken.