Soort klachten

Met welke klachten kan je terecht bij de ombudsdienst?

De ombudsdienst behandelt alle mogelijke klachten die kunnen ontstaan tussen een advocaat en zijn cliënt en die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Beide partijen kunnen een klacht indienen.

Voorbeelden:

  • Een cliënt vindt dat zijn advocaat te veel geld vraagt voor zijn diensten.
  • Een cliënt is ontevreden omdat hij zijn advocaat nooit kan bereiken of te weinig antwoord krijgt op zijn mails.
  • Een advocaat vindt dat zijn cliënt te weinig informatie geeft om de zaak goed te behandelen.
  • Een advocaat is ontevreden omdat zijn cliënt noodzakelijke bewijsstukken of documenten te laat bezorgt.

Met welke klachten kan je niet terecht bij de ombudsdienst?

De ombudsdienst is niet bevoegd voor tuchtrechtelijke inbreuken. Als je advocaat een tuchtrechtelijke inbreuk (een inbreuk op zijn beroepsregels) begaat, kan je daarvoor terecht bij de stafhouder van de balie waaraan je advocaat is ingeschreven. De stafhouder staat aan het hoofd van de balie.

Via deze link kan je opzoeken aan welke balie je advocaat is ingeschreven.

De contactgegevens van de stafhouders van de verschillende balies vind je hier.

Probeer steeds eerst je klacht onderling met je advocaat uit te praten. Een goed gesprek kan al veel oplossen.